DORADZTWO W ZAKRESIE WIZERUNKU

Małgorzata Marszałek
Style Advisor

tel. +48 602 388 300
malgorzata.marszalek@lookoflaw.com

WSPÓŁPRACA Z BLOGIEM

Magdalena Korol
Business Manager

tel. +48 602 175 882
magdalena.korol@lookoflaw.com